muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp hôm nay

Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 13/05/2024
Giải 8 64
Giải 7 214
Giải 6 9918 7477 0377
Giải 5 3667
Giải 4 15620 42600 20077 77466
45736 65610 37891
Giải 3 77280 81465
Giải 2 27762
Giải 1 51682
Giải ĐB 031128
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 18, 14
2 28, 20
3 36
4
5
6 62, 65, 66, 67, 64
7 77, 77, 77
8 82, 80
9 91
Đuôi Lô tô
0 80, 20, 00, 10
1 91
2 82, 62
3
4 14, 64
5 65
6 66, 36
7 77, 67, 77, 77
8 28, 18
9
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
77: 14 lần 49: 14 lần 65: 13 lần 10: 12 lần 93: 12 lần
68: 11 lần 31: 11 lần 48: 11 lần 21: 11 lần 15: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
60: 1 lần 18: 3 lần 35: 3 lần 63: 3 lần 05: 3 lần
09: 3 lần 57: 4 lần 99: 4 lần 61: 4 lần 51: 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
77: 3 ngày 10: 2 ngày 91: 2 ngày 00: 1 ngày 14: 1 ngày
18: 1 ngày 20: 1 ngày 28: 1 ngày 36: 1 ngày 62: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
09: 25 ngày 05: 19 ngày 07: 19 ngày 73: 19 ngày 03: 18 ngày
16: 18 ngày 75: 16 ngày 70: 13 ngày 86: 13 ngày 35: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 84 lần 2: 81 lần 1: 80 lần 8: 78 lần 9: 76 lần
7: 75 lần 3: 70 lần 5: 62 lần 6: 62 lần 0: 52 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
7: 78 lần 9: 77 lần 3: 75 lần 4: 74 lần 1: 73 lần
8: 73 lần 6: 70 lần 2: 69 lần 5: 69 lần 0: 62 lần
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 06/05/2024
Giải 8 71
Giải 7 932
Giải 6 0068 1110 7296
Giải 5 9557
Giải 4 60389 11339 89968 46397
28213 87410 75131
Giải 3 46989 78291
Giải 2 63877
Giải 1 96193
Giải ĐB 654038
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 13, 10, 10
2
3 38, 39, 31, 32
4
5 57
6 68, 68
7 77, 71
8 89, 89
9 93, 91, 97, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 91, 31, 71
2 32
3 93, 13
4
5
6 96
7 77, 97, 57
8 38, 68, 68
9 89, 89, 39
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 29/04/2024
Giải 8 48
Giải 7 417
Giải 6 8231 5011 3447
Giải 5 5177
Giải 4 38185 28993 17719 02258
11695 95812 88062
Giải 3 82581 80859
Giải 2 53483
Giải 1 00449
Giải ĐB 994054
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 19, 12, 11, 17
2
3 31
4 49, 47, 48
5 54, 59, 58
6 62
7 77
8 83, 81, 85
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 81, 31, 11
2 12, 62
3 83, 93
4 54
5 85, 95
6
7 77, 47, 17
8 58, 48
9 49, 59, 19
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 22/04/2024
Giải 8 36
Giải 7 717
Giải 6 2465 5294 1957
Giải 5 8845
Giải 4 91257 22443 16090 47153
81140 45221 40404
Giải 3 17597 84172
Giải 2 23089
Giải 1 78848
Giải ĐB 760456
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04
1 17
2 21
3 36
4 48, 43, 40, 45
5 56, 57, 53, 57
6 65
7 72
8 89
9 97, 90, 94
Đuôi Lô tô
0 90, 40
1 21
2 72
3 43, 53
4 04, 94
5 45, 65
6 56, 36
7 97, 57, 57, 17
8 48
9 89
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 15/04/2024
Giải 8 41
Giải 7 833
Giải 6 5414 6950 8819
Giải 5 5548
Giải 4 60543 96122 77367 02549
58653 84818 92788
Giải 3 91127 49515
Giải 2 26044
Giải 1 51884
Giải ĐB 746822
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 15, 18, 14, 19
2 22, 27, 22
3 33
4 44, 43, 49, 48, 41
5 53, 50
6 67
7
8 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 41
2 22, 22
3 43, 53, 33
4 84, 44, 14
5 15
6
7 27, 67
8 18, 88, 48
9 49, 19
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 08/04/2024
Giải 8 94
Giải 7 329
Giải 6 3115 3225 0078
Giải 5 0037
Giải 4 66044 08285 24924 75626
01956 48827 49746
Giải 3 54419 78499
Giải 2 55890
Giải 1 25639
Giải ĐB 516068
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 19, 15
2 24, 26, 27, 25, 29
3 39, 37
4 44, 46
5 56
6 68
7 78
8 85
9 90, 99, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3
4 44, 24, 94
5 85, 15, 25
6 26, 56, 46
7 27, 37
8 68, 78
9 39, 19, 99, 29
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 01/04/2024
Giải 8 69
Giải 7 500
Giải 6 5717 4668 9388
Giải 5 3201
Giải 4 76169 04561 45656 62651
74384 19731 81026
Giải 3 41043 41859
Giải 2 83277
Giải 1 34258
Giải ĐB 792804
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 01, 00
1 17
2 26
3 31
4 43
5 58, 59, 56, 51
6 69, 61, 68, 69
7 77
8 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 61, 51, 31, 01
2
3 43
4 04, 84
5
6 56, 26
7 77, 17
8 58, 68, 88
9 59, 69, 69
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 25/03/2024
Giải 8 92
Giải 7 836
Giải 6 5327 3426 3156
Giải 5 9933
Giải 4 57383 61617 22684 77726
40793 71711 59808
Giải 3 84681 47066
Giải 2 34654
Giải 1 07015
Giải ĐB 860915
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 08
1 15, 15, 17, 11
2 26, 27, 26
3 33, 36
4
5 54, 56
6 66
7
8 81, 83, 84
9 93, 92
Đuôi Lô tô
0
1 81, 11
2 92
3 83, 93, 33
4 54, 84
5 15, 15
6 66, 26, 26, 56, 36
7 17, 27
8 08
9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 18/03/2024
Giải 8 10
Giải 7 897
Giải 6 9266 8610 8060
Giải 5 2432
Giải 4 05038 04378 91688 52674
73520 12883 59742
Giải 3 45499 12144
Giải 2 79146
Giải 1 70983
Giải ĐB 644940
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 10, 10
2 20
3 38, 32
4 40, 46, 44, 42
5
6 66, 60
7 78, 74
8 83, 88, 83
9 99, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 20, 10, 60, 10
1
2 42, 32
3 83, 83
4 44, 74
5
6 46, 66
7 97
8 38, 78, 88
9 99
Kết quả xổ số Đồng Tháp
thứ hai - 11/03/2024
Giải 8 44
Giải 7 951
Giải 6 4220 0777 8194
Giải 5 8640
Giải 4 17650 39731 96942 61302
56831 16021 74864
Giải 3 84421 99921
Giải 2 72594
Giải 1 94695
Giải ĐB 290910
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 21, 21, 21, 20
3 31, 31
4 42, 40, 44
5 50, 51
6 64
7 77
8
9 95, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 40, 20
1 21, 21, 31, 31, 21, 51
2 42, 02
3
4 94, 64, 94, 44
5 95
6
7 77
8
9

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số