muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - Trực tiếp kqxs Hồ Chí Minh hôm nay

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ bảy - 18/05/2024
Giải 8 18
Giải 7 644
Giải 6 6977 4069 2583
Giải 5 7046
Giải 4 75112 69899 73261 41899
34195 83141 16416
Giải 3 50419 25948
Giải 2 50566
Giải 1 81584
Giải ĐB 067456
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 19, 12, 16, 18
2
3
4 48, 41, 46, 44
5 56
6 66, 61, 69
7 77
8 84, 83
9 99, 99, 95
Đuôi Lô tô
0
1 61, 41
2 12
3 83
4 84, 44
5 95
6 56, 66, 16, 46
7 77
8 48, 18
9 19, 99, 99, 69
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
58: 15 lần 91: 15 lần 77: 14 lần 98: 13 lần 46: 12 lần
30: 12 lần 99: 11 lần 24: 11 lần 49: 11 lần 89: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
04: 1 lần 69: 2 lần 87: 2 lần 52: 3 lần 82: 3 lần
29: 3 lần 54: 3 lần 03: 3 lần 51: 3 lần 65: 3 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 2 ngày 18: 2 ngày 44: 2 ngày 61: 2 ngày 69: 2 ngày
16: 1 ngày 19: 1 ngày 41: 1 ngày 46: 1 ngày 48: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
04: 27 ngày 05: 17 ngày 57: 15 ngày 45: 14 ngày 17: 13 ngày
59: 13 ngày 71: 13 ngày 27: 12 ngày 75: 12 ngày 85: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 94 lần 3: 83 lần 4: 75 lần 7: 75 lần 2: 73 lần
1: 68 lần 6: 65 lần 5: 64 lần 0: 63 lần 8: 60 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
8: 94 lần 6: 87 lần 0: 77 lần 9: 75 lần 1: 71 lần
7: 70 lần 2: 67 lần 3: 61 lần 5: 60 lần 4: 58 lần
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ hai - 13/05/2024
Giải 8 38
Giải 7 649
Giải 6 9782 5090 4323
Giải 5 9344
Giải 4 01892 79035 04069 85661
92539 22624 74152
Giải 3 76210 98118
Giải 2 48222
Giải 1 35512
Giải ĐB 968020
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 12, 10, 18
2 20, 22, 24, 23
3 35, 39, 38
4 44, 49
5 52
6 69, 61
7
8 82
9 92, 90
Đuôi Lô tô
0 20, 10, 90
1 61
2 12, 22, 92, 52, 82
3 23
4 24, 44
5 35
6
7
8 18, 38
9 69, 39, 49
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ bảy - 11/05/2024
Giải 8 63
Giải 7 133
Giải 6 6778 9029 0341
Giải 5 9655
Giải 4 93664 49006 76322 94256
40581 26258 18239
Giải 3 38619 25628
Giải 2 26648
Giải 1 53134
Giải ĐB 416236
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06
1 19
2 28, 22, 29
3 36, 34, 39, 33
4 48, 41
5 56, 58, 55
6 64, 63
7 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 81, 41
2 22
3 33, 63
4 34, 64
5 55
6 36, 06, 56
7
8 48, 28, 58, 78
9 19, 39, 29
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ hai - 06/05/2024
Giải 8 20
Giải 7 035
Giải 6 8249 1183 9938
Giải 5 4487
Giải 4 49008 77595 24881 80293
30158 02758 76579
Giải 3 64996 70372
Giải 2 99786
Giải 1 97762
Giải ĐB 833301
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 20
3 38, 35
4 49
5 58, 58
6 62
7 72, 79
8 86, 81, 87, 83
9 96, 95, 93
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 81
2 62, 72
3 93, 83
4
5 95, 35
6 86, 96
7 87
8 08, 58, 58, 38
9 79, 49
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ bảy - 04/05/2024
Giải 8 60
Giải 7 696
Giải 6 5406 8132 8130
Giải 5 3319
Giải 4 03149 73454 50400 49097
79262 34507 66844
Giải 3 00130 41719
Giải 2 74106
Giải 1 54533
Giải ĐB 742011
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06, 00, 07, 06
1 11, 19, 19
2
3 33, 30, 32, 30
4 49, 44
5 54
6 62, 60
7
8
9 97, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 00, 30, 60
1 11
2 62, 32
3 33
4 54, 44
5
6 06, 06, 96
7 97, 07
8
9 19, 49, 19
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ hai - 29/04/2024
Giải 8 11
Giải 7 249
Giải 6 7277 9218 3780
Giải 5 9412
Giải 4 73560 41630 97601 35273
03888 78777 77508
Giải 3 44130 62631
Giải 2 10798
Giải 1 95677
Giải ĐB 393297
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 12, 18, 11
2
3 30, 31, 30
4 49
5
6 60
7 77, 73, 77, 77
8 88, 80
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 30, 80
1 31, 01, 11
2 12
3 73
4
5
6
7 97, 77, 77, 77
8 98, 88, 08, 18
9 49
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ bảy - 27/04/2024
Giải 8 80
Giải 7 925
Giải 6 7867 9520 2730
Giải 5 8722
Giải 4 46731 28295 55330 49083
84028 94037 93382
Giải 3 29448 35953
Giải 2 28423
Giải 1 18456
Giải ĐB 598621
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 23, 28, 22, 20, 25
3 31, 30, 37, 30
4 48
5 56, 53
6 67
7
8 83, 82, 80
9 95
Đuôi Lô tô
0 30, 20, 30, 80
1 21, 31
2 82, 22
3 23, 53, 83
4
5 95, 25
6 56
7 37, 67
8 48, 28
9
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ hai - 22/04/2024
Giải 8 89
Giải 7 630
Giải 6 5258 2042 5126
Giải 5 6452
Giải 4 44942 24058 34478 97825
55023 83203 74191
Giải 3 58414 12911
Giải 2 76422
Giải 1 10690
Giải ĐB 689897
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03
1 14, 11
2 22, 25, 23, 26
3 30
4 42, 42
5 58, 52, 58
6
7 78
8 89
9 97, 90, 91
Đuôi Lô tô
0 90, 30
1 11, 91
2 22, 42, 52, 42
3 23, 03
4 14
5 25
6 26
7 97
8 58, 78, 58
9 89
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ bảy - 20/04/2024
Giải 8 40
Giải 7 718
Giải 6 1846 7012 5636
Giải 5 7251
Giải 4 46650 96101 52950 59499
72666 74982 38377
Giải 3 65794 20437
Giải 2 55121
Giải 1 88161
Giải ĐB 597474
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 18
2 21
3 37, 36
4 46, 40
5 50, 50, 51
6 61, 66
7 74, 77
8 82
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 40
1 61, 21, 01, 51
2 82, 12
3
4 74, 94
5
6 66, 46, 36
7 37, 77
8 18
9 99
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
thứ hai - 15/04/2024
Giải 8 98
Giải 7 494
Giải 6 1973 0520 6979
Giải 5 3468
Giải 4 58492 62416 15278 19922
21500 56497 47467
Giải 3 91018 28489
Giải 2 63050
Giải 1 24696
Giải ĐB 903684
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00
1 18, 16
2 22, 20
3
4
5 50
6 67, 68
7 78, 73, 79
8 84, 89
9 96, 92, 97, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 00, 20
1
2 92, 22
3 73
4 84, 94
5
6 96, 16
7 97, 67
8 18, 78, 68, 98
9 89, 79

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số