muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


XSKT Miền Bắc - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB - Sổ xố MB hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
Đặc biệt 91322
Giải 1 34422
Giải 2 54587 91207
Giải 3 65370 28969 87605
86304 25261 47953
Giải 4 8722 3565 3622 9776
Giải 5 9794 6034 3664
4804 5847 1109
Giải 6 439 382 725
Giải 7 17 18 19 80
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 07, 05, 04, 04, 09
1 17, 18, 19
2 22, 22, 22, 22, 25
3 34, 39
4 47
5 53
6 69, 61, 65, 64
7 70, 76
8 87, 82, 80
9 94
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 61
2 22, 22, 22, 22, 82
3 53
4 04, 94, 34, 64, 04
5 05, 65, 25
6 76
7 87, 07, 47, 17
8 18
9 69, 09, 39, 19
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
22: 22 lần 69: 19 lần 10: 19 lần 52: 19 lần 82: 18 lần
30: 18 lần 57: 18 lần 90: 17 lần 62: 17 lần 92: 17 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07: 5 lần 14: 5 lần 87: 6 lần 39: 6 lần 23: 6 lần
31: 6 lần 88: 6 lần 08: 6 lần 55: 6 lần 85: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
70: 2 ngày 80: 2 ngày 04: 1 ngày 05: 1 ngày 07: 1 ngày
09: 1 ngày 17: 1 ngày 18: 1 ngày 19: 1 ngày 22: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
85: 15 ngày 78: 13 ngày 43: 10 ngày 84: 10 ngày 01: 9 ngày
56: 9 ngày 73: 9 ngày 15: 8 ngày 55: 8 ngày 46: 7 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6: 131 lần 9: 124 lần 2: 118 lần 5: 114 lần 7: 112 lần
1: 106 lần 8: 101 lần 3: 96 lần 4: 96 lần 0: 82 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
0: 138 lần 2: 138 lần 9: 111 lần 1: 106 lần 5: 104 lần
7: 103 lần 3: 102 lần 6: 101 lần 8: 92 lần 4: 85 lần
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
Đặc biệt 51468
Giải 1 36545
Giải 2 25740 88471
Giải 3 71270 59190 24080
02738 14554 91467
Giải 4 1610 7280 1449 3711
Giải 5 1990 2823 4099
1531 0662 6554
Giải 6 811 467 195
Giải 7 45 41 62 32
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 11
2 23
3 38, 31, 32
4 45, 40, 49, 45, 41
5 54, 54
6 68, 67, 62, 67, 62
7 71, 70
8 80, 80
9 90, 90, 99, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90, 80, 10, 80, 90
1 71, 11, 31, 11, 41
2 62, 62, 32
3 23
4 54, 54
5 45, 95, 45
6
7 67, 67
8 68, 38
9 49, 99
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
Đặc biệt 61034
Giải 1 71290
Giải 2 62348 50106
Giải 3 88442 20468 98125
52900 60651 31992
Giải 4 2338 9068 9944 8906
Giải 5 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Giải 6 165 824 844
Giải 7 30 92 09 25
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06, 00, 06, 09
1
2 25, 24, 25
3 34, 38, 30
4 48, 42, 44, 44
5 51, 52
6 68, 68, 65
7 72, 74
8 82
9 90, 92, 95, 93, 92
Đuôi Lô tô
0 90, 00, 30
1 51
2 42, 92, 52, 82, 72, 92
3 93
4 34, 44, 74, 24, 44
5 25, 95, 65, 25
6 06, 06
7
8 48, 68, 38, 68
9 09
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
Đặc biệt 06926
Giải 1 62025
Giải 2 01409 55964
Giải 3 06652 08021 58498
38040 60194 51612
Giải 4 9231 5633 3688 2553
Giải 5 1388 2016 7652
8917 9212 7390
Giải 6 336 470 610
Giải 7 89 29 30 72
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 16, 17, 12, 10
2 26, 25, 21, 29
3 31, 33, 36, 30
4 40
5 52, 53, 52
6 64
7 70, 72
8 88, 88, 89
9 98, 94, 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90, 70, 10, 30
1 21, 31
2 52, 12, 52, 12, 72
3 33, 53
4 64, 94
5 25
6 26, 16, 36
7 17
8 98, 88, 88
9 09, 89, 29
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
Đặc biệt 16880
Giải 1 28703
Giải 2 39525 63916
Giải 3 15096 08691 26638
16518 93526 28481
Giải 4 8610 7148 0858 1031
Giải 5 1597 2914 5213
4645 6661 9199
Giải 6 934 848 328
Giải 7 66 63 45 65
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 18, 10, 14, 13
2 25, 26, 28
3 38, 31, 34
4 48, 45, 48, 45
5 58
6 61, 66, 63, 65
7
8 80, 81
9 96, 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 10
1 91, 81, 31, 61
2
3 03, 13, 63
4 14, 34
5 25, 45, 45, 65
6 16, 96, 26, 66
7 97
8 38, 18, 48, 58, 48, 28
9 99
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA
Đặc biệt 84396
Giải 1 64440
Giải 2 12844 84462
Giải 3 39690 88306 54902
80590 37165 66935
Giải 4 3100 7913 8862 4260
Giải 5 8127 9549 6572
7683 7337 1419
Giải 6 007 667 359
Giải 7 63 62 20 26
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06, 02, 00, 07
1 13, 19
2 27, 20, 26
3 35, 37
4 40, 44, 49
5 59
6 62, 65, 62, 60, 67, 63, 62
7 72
8 83
9 96, 90, 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90, 90, 00, 60, 20
1
2 62, 02, 62, 72, 62
3 13, 83, 63
4 44
5 65, 35
6 96, 06, 26
7 27, 37, 07, 67
8
9 49, 19, 59
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
Đặc biệt 54105
Giải 1 06147
Giải 2 74859 97508
Giải 3 73957 99482 89320
24590 26706 66538
Giải 4 7963 9465 0076 7088
Giải 5 5862 9352 0691
2480 1519 4340
Giải 6 751 430 989
Giải 7 75 33 21 97
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 05, 08, 06
1 19
2 20, 21
3 38, 30, 33
4 47, 40
5 59, 57, 52, 51
6 63, 65, 62
7 76, 75
8 82, 88, 80, 89
9 90, 91, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90, 80, 40, 30
1 91, 51, 21
2 82, 62, 52
3 63, 33
4
5 05, 65, 75
6 06, 76
7 47, 57, 97
8 08, 38, 88
9 59, 19, 89
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
Đặc biệt 98076
Giải 1 10832
Giải 2 34069 56100
Giải 3 99345 21382 23746
71599 25382 85169
Giải 4 0930 1587 9302 2080
Giải 5 0506 4079 4286
6281 9650 6402
Giải 6 526 321 995
Giải 7 64 52 00 77
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 02, 00
1
2 26, 21
3 32, 30
4 45, 46
5 50, 52
6 69, 69, 64
7 76, 79, 77
8 82, 82, 87, 80, 86, 81
9 99, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 80, 50, 00
1 81, 21
2 32, 82, 82, 02, 02, 52
3
4 64
5 45, 95
6 76, 46, 06, 86, 26
7 87, 77
8
9 69, 99, 69, 79
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 11LX-17LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
Đặc biệt 78736
Giải 1 18262
Giải 2 50955 32467
Giải 3 23671 36298 05252
86570 16030 92419
Giải 4 9864 2396 4270 9528
Giải 5 3814 6159 4915
6569 5975 3971
Giải 6 157 788 615
Giải 7 61 25 40 81
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 19, 14, 15, 15
2 28, 25
3 36, 30
4 40
5 55, 52, 59, 57
6 62, 67, 64, 69, 61
7 71, 70, 70, 75, 71
8 88, 81
9 98, 96
Đuôi Lô tô
0 70, 30, 70, 40
1 71, 71, 61, 81
2 62, 52
3
4 64, 14
5 55, 15, 75, 15, 25
6 36, 96
7 67, 57
8 98, 28, 88
9 19, 59, 69
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống)
Ký tự 5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
Đặc biệt 60325
Giải 1 15349
Giải 2 32360 62341
Giải 3 75210 62356 51398
75745 57573 85987
Giải 4 1468 8155 2344 3177
Giải 5 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Giải 6 358 053 489
Giải 7 34 30 62 71
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 14, 12
2 25
3 34, 30
4 49, 41, 45, 44
5 56, 55, 59, 58, 53
6 60, 68, 61, 62
7 73, 77, 76, 71
8 87, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 60, 10, 30
1 41, 01, 61, 71
2 12, 62
3 73, 53
4 44, 14, 34
5 25, 45, 55
6 56, 76
7 87, 77
8 98, 68, 58
9 49, 59, 89
Xổ số Miền Bắc (XSMB) là một trong những hình thức xổ số phổ biến nhất tại Việt Nam. Đây là một trò chơi may rủi thú vị, thu hút hàng triệu người tham gia hàng ngày. XSMB được tổ chức bởi Công ty Xổ số kiến thiết Việt Nam và là một phần của hệ thống xổ số truyền thống của đất nước. Xổ Số Miền Bắc còn được nhiều anh em xổ số ghi tắt là: (XSMB, XS Mien Bac, SXMB, KQXSMB, XS MB, XSKT MB).

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số