muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Quảng Bình - Trực tiếp kqxs Quảng Bình hôm nay

Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 16/05/2024
Giải 8 53
Giải 7 868
Giải 6 9249 8649 5274
Giải 5 1492
Giải 4 34502 13226 60662 35486
00492 29885 61608
Giải 3 61783 14335
Giải 2 71855
Giải 1 37910
Giải ĐB 843919
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 19, 10
2 26
3 35
4 49, 49
5 55, 53
6 62, 68
7 74
8 83, 86, 85
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 02, 62, 92, 92
3 83, 53
4 74
5 55, 35, 85
6 26, 86
7
8 08, 68
9 19, 49, 49
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
92: 13 lần 16: 13 lần 35: 12 lần 49: 12 lần 39: 12 lần
86: 11 lần 04: 11 lần 95: 11 lần 28: 11 lần 91: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
36: 1 lần 70: 3 lần 84: 3 lần 26: 4 lần 53: 4 lần
37: 4 lần 58: 4 lần 79: 4 lần 43: 4 lần 77: 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
68: 2 ngày 85: 2 ngày 92: 2 ngày 02: 1 ngày 08: 1 ngày
10: 1 ngày 19: 1 ngày 26: 1 ngày 35: 1 ngày 49: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
36: 39 ngày 93: 19 ngày 05: 18 ngày 25: 17 ngày 77: 16 ngày
30: 13 ngày 43: 13 ngày 57: 13 ngày 88: 13 ngày 94: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 81 lần 1: 80 lần 5: 74 lần 2: 73 lần 4: 73 lần
6: 70 lần 8: 70 lần 0: 69 lần 3: 69 lần 7: 61 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
2: 82 lần 5: 81 lần 9: 80 lần 1: 76 lần 4: 73 lần
8: 73 lần 6: 71 lần 7: 67 lần 0: 63 lần 3: 54 lần
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 09/05/2024
Giải 8 14
Giải 7 527
Giải 6 5404 1700 1800
Giải 5 6803
Giải 4 12815 16997 12581 53627
67846 92492 23085
Giải 3 51368 54267
Giải 2 28471
Giải 1 90900
Giải ĐB 592097
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 00, 00
1 15, 14
2 27, 27
3
4 46
5
6 68, 67
7 71
8 81, 85
9 97, 97, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00
1 71, 81
2 92
3 03
4 04, 14
5 15, 85
6 46
7 97, 67, 97, 27, 27
8 68
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 02/05/2024
Giải 8 65
Giải 7 854
Giải 6 3404 8229 7849
Giải 5 3717
Giải 4 14340 06017 72466 10623
52914 21495 97732
Giải 3 34937 44138
Giải 2 78617
Giải 1 68060
Giải ĐB 249510
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 17, 17, 14, 17
2 23, 29
3 37, 38, 32
4 40, 49
5 54
6 60, 66, 65
7
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 40
1
2 32
3 23
4 14, 04, 54
5 95, 65
6 66
7 17, 37, 17, 17
8 38
9 29, 49
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 25/04/2024
Giải 8 81
Giải 7 707
Giải 6 0986 2003 4671
Giải 5 3792
Giải 4 69064 61452 76676 47680
76922 32246 52555
Giải 3 45842 03050
Giải 2 41964
Giải 1 15447
Giải ĐB 137522
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03, 07
1
2 22, 22
3
4 47, 42, 46
5 50, 52, 55
6 64, 64
7 76, 71
8 80, 86, 81
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 71, 81
2 22, 42, 52, 22, 92
3 03
4 64, 64
5 55
6 76, 46, 86
7 47, 07
8
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 18/04/2024
Giải 8 17
Giải 7 016
Giải 6 6008 3529 6495
Giải 5 0246
Giải 4 26245 43567 92375 81332
28233 71551 86623
Giải 3 17987 58318
Giải 2 74516
Giải 1 20204
Giải ĐB 559649
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16, 18, 16, 17
2 23, 29
3 32, 33
4 49, 45, 46
5 51
6 67
7 75
8 87
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 32
3 33, 23
4 04
5 45, 75, 95
6 16, 46, 16
7 87, 67, 17
8 18, 08
9 49, 29
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 11/04/2024
Giải 8 50
Giải 7 421
Giải 6 6841 1420 2442
Giải 5 9215
Giải 4 70438 67352 99590 10561
61055 50332 93997
Giải 3 76751 47916
Giải 2 50938
Giải 1 61314
Giải ĐB 597576
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 14, 16, 15
2 20, 21
3 38, 38, 32
4 41, 42
5 51, 52, 55, 50
6 61
7 76
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 90, 20, 50
1 51, 61, 41, 21
2 52, 32, 42
3
4 14
5 55, 15
6 76, 16
7 97
8 38, 38
9
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 04/04/2024
Giải 8 23
Giải 7 722
Giải 6 7054 7369 0722
Giải 5 7751
Giải 4 76739 66768 96024 35780
49429 23121 00044
Giải 3 25568 72452
Giải 2 27862
Giải 1 19466
Giải ĐB 610560
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1
2 24, 29, 21, 22, 22, 23
3 39
4 44
5 52, 51, 54
6 60, 66, 62, 68, 68, 69
7
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 21, 51
2 62, 52, 22, 22
3 23
4 24, 44, 54
5
6 66
7
8 68, 68
9 39, 29, 69
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 28/03/2024
Giải 8 56
Giải 7 119
Giải 6 5223 6944 3345
Giải 5 5662
Giải 4 37627 85555 10913 71049
47802 66685 73775
Giải 3 66627 59439
Giải 2 60951
Giải 1 01239
Giải ĐB 447955
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 19
2 27, 27, 23
3 39, 39
4 49, 44, 45
5 55, 51, 55, 56
6 62
7 75
8 85
9
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02, 62
3 13, 23
4 44
5 55, 55, 85, 75, 45
6 56
7 27, 27
8
9 39, 39, 49, 19
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 21/03/2024
Giải 8 87
Giải 7 328
Giải 6 7054 7861 7316
Giải 5 5935
Giải 4 18259 41260 30755 30034
41296 63840 29042
Giải 3 14063 84170
Giải 2 05509
Giải 1 29486
Giải ĐB 882454
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 28
3 34, 35
4 40, 42
5 54, 59, 55, 54
6 63, 60, 61
7 70
8 86, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 70, 60, 40
1 61
2 42
3 63
4 54, 34, 54
5 55, 35
6 86, 96, 16
7 87
8 28
9 09, 59
Kết quả xổ số Quảng Bình
thứ năm - 14/03/2024
Giải 8 49
Giải 7 516
Giải 6 2552 6620 9737
Giải 5 5101
Giải 4 51612 33282 45390 71623
95356 57612 15173
Giải 3 24496 83458
Giải 2 64709
Giải 1 86391
Giải ĐB 399171
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 01
1 12, 12, 16
2 23, 20
3 37
4 49
5 58, 56, 52
6
7 71, 73
8 82
9 91, 96, 90
Đuôi Lô tô
0 90, 20
1 71, 91, 01
2 12, 82, 12, 52
3 23, 73
4
5
6 96, 56, 16
7 37
8 58
9 09, 49

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số