muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Tiền Giang - Trực tiếp kqxs Tiền Giang hôm nay

Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 12/05/2024
Giải 8 00
Giải 7 474
Giải 6 2647 0797 6157
Giải 5 9910
Giải 4 42331 22590 83392 16721
96059 43505 29135
Giải 3 14167 98771
Giải 2 79958
Giải 1 05143
Giải ĐB 539211
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 05, 00
1 11, 10
2 21
3 31, 35
4 43, 47
5 58, 59, 57
6 67
7 71, 74
8
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 90, 10, 00
1 11, 71, 31, 21
2 92
3 43
4 74
5 05, 35
6
7 67, 47, 97, 57
8 58
9 59
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
62: 14 lần 89: 13 lần 52: 13 lần 16: 13 lần 51: 13 lần
44: 12 lần 71: 11 lần 92: 11 lần 35: 11 lần 77: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
20: 2 lần 41: 2 lần 06: 3 lần 26: 3 lần 80: 3 lần
79: 3 lần 42: 3 lần 04: 4 lần 65: 4 lần 28: 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
71: 3 ngày 05: 2 ngày 31: 2 ngày 57: 2 ngày 00: 1 ngày
10: 1 ngày 11: 1 ngày 21: 1 ngày 35: 1 ngày 43: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
42: 32 ngày 48: 15 ngày 91: 15 ngày 12: 14 ngày 17: 13 ngày
72: 13 ngày 37: 12 ngày 56: 11 ngày 79: 11 ngày 69: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5: 81 lần 3: 80 lần 1: 79 lần 9: 75 lần 7: 74 lần
0: 72 lần 6: 71 lần 2: 69 lần 8: 60 lần 4: 59 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
2: 82 lần 9: 82 lần 1: 77 lần 3: 77 lần 4: 76 lần
5: 73 lần 8: 69 lần 7: 68 lần 6: 59 lần 0: 57 lần
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 05/05/2024
Giải 8 89
Giải 7 471
Giải 6 1802 4531 0005
Giải 5 7204
Giải 4 74832 81460 06157 28318
40853 70073 55020
Giải 3 31106 89749
Giải 2 82609
Giải 1 77596
Giải ĐB 442385
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 06, 04, 02, 05
1 18
2 20
3 32, 31
4 49
5 57, 53
6 60
7 73, 71
8 85, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 60, 20
1 31, 71
2 32, 02
3 53, 73
4 04
5 85, 05
6 96, 06
7 57
8 18
9 09, 49, 89
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 28/04/2024
Giải 8 87
Giải 7 209
Giải 6 2263 0668 1190
Giải 5 3277
Giải 4 25147 71552 64407 16629
99475 66471 64276
Giải 3 42849 89850
Giải 2 32202
Giải 1 69453
Giải ĐB 659746
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02, 07, 09
1
2 29
3
4 46, 49, 47
5 53, 50, 52
6 63, 68
7 75, 71, 76, 77
8 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 71
2 02, 52
3 53, 63
4
5 75
6 46, 76
7 47, 07, 77, 87
8 68
9 49, 29, 09
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 21/04/2024
Giải 8 93
Giải 7 535
Giải 6 1415 8741 3811
Giải 5 0989
Giải 4 37497 45392 93158 47943
56844 06824 03766
Giải 3 55419 18016
Giải 2 73297
Giải 1 24201
Giải ĐB 943309
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 01
1 19, 16, 15, 11
2 24
3 35
4 43, 44, 41
5 58
6 66
7
8 89
9 97, 97, 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41, 11
2 92
3 43, 93
4 44, 24
5 15, 35
6 16, 66
7 97, 97
8 58
9 09, 19, 89
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 14/04/2024
Giải 8 78
Giải 7 365
Giải 6 6259 7467 5687
Giải 5 4570
Giải 4 88555 83095 09403 98261
40365 15728 93203
Giải 3 45347 53531
Giải 2 85963
Giải 1 09435
Giải ĐB 952073
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03, 03
1
2 28
3 35, 31
4 47
5 55, 59
6 63, 61, 65, 67, 65
7 73, 70, 78
8 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 61
2
3 73, 63, 03, 03
4
5 35, 55, 95, 65, 65
6
7 47, 67, 87
8 28, 78
9 59
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 07/04/2024
Giải 8 51
Giải 7 515
Giải 6 2827 0794 0144
Giải 5 7621
Giải 4 89161 82913 47374 83111
44453 80566 64527
Giải 3 33483 12115
Giải 2 33875
Giải 1 40026
Giải ĐB 388389
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 15, 13, 11, 15
2 26, 27, 21, 27
3
4 44
5 53, 51
6 61, 66
7 75, 74
8 89, 83
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 61, 11, 21, 51
2
3 83, 13, 53
4 74, 94, 44
5 75, 15, 15
6 26, 66
7 27, 27
8
9 89
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 31/03/2024
Giải 8 51
Giải 7 805
Giải 6 6323 0808 8538
Giải 5 0393
Giải 4 41375 05571 74635 88530
57943 56594 27002
Giải 3 25584 10494
Giải 2 45902
Giải 1 92299
Giải ĐB 237298
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02, 02, 08, 05
1
2 23
3 35, 30, 38
4 43
5 51
6
7 75, 71
8 84
9 98, 99, 94, 94, 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 51
2 02, 02
3 43, 93, 23
4 84, 94, 94
5 75, 35, 05
6
7
8 98, 08, 38
9 99
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 24/03/2024
Giải 8 77
Giải 7 914
Giải 6 7292 3833 6384
Giải 5 1468
Giải 4 04381 63292 25561 99762
88721 82982 29161
Giải 3 12660 50652
Giải 2 74443
Giải 1 62739
Giải ĐB 620045
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21
3 39, 33
4 45, 43
5 52
6 60, 61, 62, 61, 68
7 77
8 81, 82, 84
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 81, 61, 21, 61
2 52, 92, 62, 82, 92
3 43, 33
4 84, 14
5 45
6
7 77
8 68
9 39
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 17/03/2024
Giải 8 38
Giải 7 414
Giải 6 0190 2977 4590
Giải 5 0554
Giải 4 39586 43005 41034 66363
83052 23777 52695
Giải 3 50401 06547
Giải 2 10280
Giải 1 37654
Giải ĐB 522925
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 14
2 25
3 34, 38
4 47
5 54, 52, 54
6 63
7 77, 77
8 80, 86
9 95, 90, 90
Đuôi Lô tô
0 80, 90, 90
1 01
2 52
3 63
4 54, 34, 54, 14
5 25, 05, 95
6 86
7 47, 77, 77
8 38
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
chủ nhật - 10/03/2024
Giải 8 62
Giải 7 439
Giải 6 5698 6340 0423
Giải 5 7622
Giải 4 01219 67002 51693 71083
70146 99452 91719
Giải 3 82564 37006
Giải 2 40287
Giải 1 73673
Giải ĐB 312636
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06, 02
1 19, 19
2 22, 23
3 36, 39
4 46, 40
5 52
6 64, 62
7 73
8 87, 83
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 02, 52, 22, 62
3 73, 93, 83, 23
4 64
5
6 36, 06, 46
7 87
8 98
9 19, 19, 39

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số