muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Vĩnh Long - Trực tiếp kqxs Vĩnh Long hôm nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 17/05/2024
Giải 8 34
Giải 7 170
Giải 6 6800 0373 0843
Giải 5 9175
Giải 4 86375 65313 19367 84325
03535 40098 01233
Giải 3 58393 47738
Giải 2 78244
Giải 1 47569
Giải ĐB 648431
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 25
3 31, 38, 35, 33, 34
4 44, 43
5
6 69, 67
7 75, 75, 73, 70
8
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 31
2
3 93, 13, 33, 73, 43
4 44, 34
5 75, 25, 35, 75
6
7 67
8 38, 98
9 69
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
23: 13 lần 69: 12 lần 03: 12 lần 94: 12 lần 60: 12 lần
87: 12 lần 21: 12 lần 67: 11 lần 09: 11 lần 95: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
70: 2 lần 78: 2 lần 58: 2 lần 90: 3 lần 92: 3 lần
76: 3 lần 11: 3 lần 77: 3 lần 79: 4 lần 20: 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
67: 2 ngày 69: 2 ngày 00: 1 ngày 13: 1 ngày 25: 1 ngày
31: 1 ngày 33: 1 ngày 34: 1 ngày 35: 1 ngày 38: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
88: 24 ngày 37: 21 ngày 77: 18 ngày 11: 17 ngày 28: 14 ngày
89: 13 ngày 06: 12 ngày 21: 11 ngày 22: 11 ngày 57: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6: 85 lần 0: 80 lần 8: 79 lần 4: 78 lần 2: 76 lần
3: 72 lần 1: 68 lần 9: 68 lần 5: 64 lần 7: 50 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 86 lần 4: 81 lần 7: 77 lần 0: 71 lần 1: 70 lần
5: 70 lần 9: 70 lần 2: 66 lần 6: 66 lần 8: 63 lần
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 10/05/2024
Giải 8 81
Giải 7 694
Giải 6 2012 4405 7969
Giải 5 3384
Giải 4 41474 43467 98369 08316
49955 04474 11279
Giải 3 09246 98156
Giải 2 18015
Giải 1 47482
Giải ĐB 284703
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 15, 16, 12
2
3
4 46
5 56, 55
6 67, 69, 69
7 74, 74, 79
8 82, 84, 81
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 82, 12
3 03
4 74, 74, 84, 94
5 15, 55, 05
6 46, 56, 16
7 67
8
9 69, 79, 69
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 03/05/2024
Giải 8 68
Giải 7 360
Giải 6 6060 7485 0399
Giải 5 1565
Giải 4 68309 05634 25939 46040
70695 43509 80000
Giải 3 49416 47248
Giải 2 68142
Giải 1 93481
Giải ĐB 875326
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 09, 00
1 16
2 26
3 34, 39
4 42, 48, 40
5
6 65, 60, 60, 68
7
8 81, 85
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 00, 60, 60
1 81
2 42
3
4 34
5 95, 65, 85
6 26, 16
7
8 48, 68
9 09, 39, 09, 99
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 26/04/2024
Giải 8 60
Giải 7 663
Giải 6 9894 7487 1569
Giải 5 3281
Giải 4 82833 23953 03747 77730
61003 27585 10875
Giải 3 70224 16314
Giải 2 15885
Giải 1 74496
Giải ĐB 241559
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03
1 14
2 24
3 33, 30
4 47
5 59, 53
6 69, 63, 60
7 75
8 85, 85, 81, 87
9 96, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 81
2
3 33, 53, 03, 63
4 24, 14, 94
5 85, 85, 75
6 96
7 47, 87
8
9 59, 69
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 19/04/2024
Giải 8 97
Giải 7 935
Giải 6 4205 4920 5093
Giải 5 3216
Giải 4 81034 57871 92294 70750
14630 99503 23850
Giải 3 20042 33202
Giải 2 21129
Giải 1 87067
Giải ĐB 078640
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 16
2 29, 20
3 34, 30, 35
4 40, 42
5 50, 50
6 67
7 71
8
9 94, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 30, 50, 20
1 71
2 42, 02
3 03, 93
4 34, 94
5 05, 35
6 16
7 67, 97
8
9 29
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 12/04/2024
Giải 8 87
Giải 7 699
Giải 6 6100 9651 4649
Giải 5 2794
Giải 4 78674 53380 71734 87687
75192 89576 17000
Giải 3 42938 18590
Giải 2 46951
Giải 1 68297
Giải ĐB 045109
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 00, 00
1
2
3 38, 34
4 49
5 51, 51
6
7 74, 76
8 80, 87, 87
9 97, 90, 92, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 90, 80, 00, 00
1 51, 51
2 92
3
4 74, 34, 94
5
6 76
7 97, 87, 87
8 38
9 09, 49, 99
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 05/04/2024
Giải 8 93
Giải 7 385
Giải 6 9533 9410 0832
Giải 5 2709
Giải 4 15564 87219 55126 77599
37141 55265 95395
Giải 3 11046 55018
Giải 2 59833
Giải 1 08985
Giải ĐB 932166
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09
1 18, 19, 10
2 26
3 33, 33, 32
4 46, 41
5
6 66, 64, 65
7
8 85, 85
9 99, 95, 93
Đuôi Lô tô
0 10
1 41
2 32
3 33, 33, 93
4 64
5 85, 65, 95, 85
6 66, 46, 26
7
8 18
9 19, 99, 09
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 29/03/2024
Giải 8 39
Giải 7 502
Giải 6 4410 9804 5924
Giải 5 1667
Giải 4 13448 59317 12860 79919
86743 62068 46714
Giải 3 76891 62062
Giải 2 48047
Giải 1 97966
Giải ĐB 999061
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 02
1 17, 19, 14, 10
2 24
3 39
4 47, 48, 43
5
6 61, 66, 62, 60, 68, 67
7
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 60, 10
1 61, 91
2 62, 02
3 43
4 14, 04, 24
5
6 66
7 47, 17, 67
8 48, 68
9 19, 39
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 22/03/2024
Giải 8 98
Giải 7 036
Giải 6 5403 8045 4878
Giải 5 8840
Giải 4 91012 21925 41703 00827
75267 82627 62740
Giải 3 32304 34245
Giải 2 26183
Giải 1 49283
Giải ĐB 703929
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 03, 03
1 12
2 29, 25, 27, 27
3 36
4 45, 40, 40, 45
5
6 67
7 78
8 83, 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1
2 12
3 83, 83, 03, 03
4 04
5 45, 25, 45
6 36
7 27, 67, 27
8 78, 98
9 29
Kết quả xổ số Vĩnh Long
thứ sáu - 15/03/2024
Giải 8 83
Giải 7 852
Giải 6 9301 0392 9016
Giải 5 0755
Giải 4 03453 85386 16074 47736
62147 65235 23625
Giải 3 63736 72287
Giải 2 50175
Giải 1 96507
Giải ĐB 559299
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 07, 01
1 16
2 25
3 36, 36, 35
4 47
5 53, 55, 52
6
7 75, 74
8 87, 86, 83
9 99, 92
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 92, 52
3 53, 83
4 74
5 75, 35, 25, 55
6 36, 86, 36, 16
7 07, 87, 47
8
9 99

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số