avatar
Bạn chưa đăng nhập
Tài khoản
0
0

Hướng dẫn chơi POWER 6/55 tại App Mua Vieltott Online VSMB

Hướng dẫn chơi POWER 6/55 tại VSMB

Vé số POWER 6/55

Giới thiệu

 • Chỉ từ 10.000đ, chọn 6 số từ 01 - 55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng.
 • POWER 6/55 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Luật chơi CƠ BẢN

 • Người chơi chọn ra 6 con số từ 01 - 55, tạo thành dãy số dự thưởng.
 • Kết quả trúng thưởng chỉ cần trùng khớp với dãy số mở thưởng, không cần theo thứ tự.
 • Cách xác nhận giải thưởng:
  • Giải Jackpot 1: Bộ số mở thưởng gồm 6 số được chọn từ 01 - 55 số
  • Giải Jackpot 2: Chọn thêm 1 số trong 49 số còn lại, sau khi đã chọn 6 số cho Giải Jackpot 1
Giải thưởng! Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Jackpot 1 O O O O O O (Tối thiểu 30 tỷ và tích lũy)
Giải Jackpot 2 O O O O O + O (Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy)
Giải Nhất O O O O O 40.000.000
Giải Nhì O O O O 500.000
Giải Ba O O O 50.000

Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Jackpot thì giải Jackpot được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Luật chơi BAO

Với hình thức Power, người chơi có thể chơi bao theo cách thức chọn tối thiểu 5 số và tối đa 18 số cố định để tham gia dự thưởng như sau:

 • Với hình thức Bao 5, người chơi sẽ lựa chọn 5 số cố định trong tổng số 6 số dự thưởng. Số còn lại sẽ được chọn trong 50 số còn lại (khác với 5 số cố định đã chọn).
 • Với các hình thức Bao còn lại, người chơi sẽ lựa chọn số lượng con số muốn bao. Dãy số dự thưởng sẽ được tạo nên từ việc thay đổi sự xuất hiện của những số con số này.

Ví dụ: Người chơi chọn Bao 7 với các con số sau đây: 01 - 07 - 13 - 21 - 27 - 34 - 44, thì sẽ có 7 bộ số được tạo ra như sau:

 • Dãy 1: [01 - 07 - 13 - 21 - 27 - 34]
 • Dãy 2: [07 - 13 - 21 - 27 - 34 - 44]
 • Dãy 3: [01 - 07 - 13 - 21 - 27 - 44]
 • Dãy 4: [01 - 13 - 21 - 27 - 34 - 44]
 • Dãy 5: [01 - 07 - 21 - 27 - 34 - 44]
 • Dãy 6: [01 - 07 - 13 - 27 - 34 - 44]
 • Dãy 7: [01 - 07 - 13 - 21 - 34 - 44]
Chọn Bao Chọn số cố định Tổng dãy số tạo nên Tổng giá vé (*)
Bao 5 5 số 50 bộ số 500.000đ
Bao 7 7 số 7 bộ số 70.000đ
Bao 8 8 số 28 bộ số 280.000đ
Bao 9 9 số 84 bộ số 840.000đ
Bao 10 10 số 210 bộ số 2.100.000đ
Bao 11 11 số 462 bộ số 4.620.000đ
Bao 12 12 số 924 bộ số 9.240.000đ
Bao 13 13 số 1.716 bộ số 17.160.000đ
Bao 14 14 số 3.003 bộ số 30.030.000đ
Bao 15 15 số 5.005 bộ số 50.050.000đ
Bao 18 18 số 18.564 bộ số 185.640.000đ
(*) giá trên chưa bao gồm phí giao dịch

Giá trị giải thưởng được tính như sau

Bao 5
Trùng 2 số 200.000đ
Trùng 3 số 3,85 triệu
Trùng 4 số 104 triệu
Trùng 4 số + số đặc biệt 2xJ2 + 24 triệu
Trùng 5 số J1 + J2 + 1,92 tỷ
Bao 7
Trùng 3 số 200.000đ
Trùng 4 số 1,7 triệu
Trùng 5 số 82,5 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 42,5 triệu
Trùng 6 số J1 + 240 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6
Bao 8
Trùng 3 số 500.000đ
Trùng 4 số 3,8 triệu
Trùng 5 số 128 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 88 triệu
Trùng 6 số J1 + 487,5 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 247,5 triệu
Bao 9
Trùng 3 số 1 triệu
Trùng 4 số 7 triệu
Trùng 5 số 177 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 137 triệu
Trùng 6 số J1 + 743,5 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 503,5 triệu
Bao 10
Trùng 3 số 1,75 triệu
Trùng 4 số 11,5 triệu
Trùng 5 số 230 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 190 triệu
Trùng 6 số J1 + 1.009 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 769 triệu
Bao 11
Trùng 3 số 2,8 triệu
Trùng 4 số 17,5 triệu
Trùng 5 số 287,5 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 247,5 triệu
Trùng 6 số J1 + 1.285 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 1.045 triệu
Bao 12
Trùng 3 số 4,2 triệu
Trùng 4 số 25,2 triệu
Trùng 5 số 350 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 310 triệu
Trùng 6 số J1 + 1.572,5 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 1.332,5 triệu
Bao 13
Trùng 3 số 6 triệu
Trùng 4 số 34,8 triệu
Trùng 5 số 418 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 378 triệu
Trùng 6 số J1 + 1.872,5 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 1.632,5 triệu
Bao 14
Trùng 3 số 8,25 triệu
Trùng 4 số 46,5 triệu
Trùng 5 số 492 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 452 triệu
Trùng 6 số J1 + 2.186 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 1.946 triệu
Bao 15
Trùng 3 số 11 triệu
Trùng 4 số 60,5 triệu
Trùng 5 số 572,5 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 532,5 triệu
Trùng 6 số J1 + 2.514 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 2.274 triệu
Bao 18
Trùng 3 số 22,75 triệu
Trùng 4 số 118,3 triệu
Trùng 5 số 858 triệu
Trùng 5 số + số đặc biệt J2 + 818 triệu
Trùng 6 số J1 + 3.595 triệu
Trùng 6 số + số đặc biệt J1 + J2x6 + 3.355 triệu

Lưu ý: Giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 được chia đều theo số bộ số trúng thưởng