muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Bình Thuận - Trực tiếp kqxs Bình Thuận hôm nay

Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 16/05/2024
Giải 8 64
Giải 7 550
Giải 6 1910 5083 4179
Giải 5 1416
Giải 4 85609 31974 42304 61726
82483 90097 28723
Giải 3 91633 17830
Giải 2 50064
Giải 1 45165
Giải ĐB 001804
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 09, 04
1 16, 10
2 26, 23
3 33, 30
4
5 50
6 65, 64, 64
7 74, 79
8 83, 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 10, 50
1
2
3 33, 83, 23, 83
4 04, 64, 74, 04, 64
5 65
6 26, 16
7 97
8
9 09, 79
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
24: 14 lần 51: 14 lần 31: 13 lần 42: 13 lần 14: 13 lần
64: 11 lần 23: 11 lần 16: 11 lần 61: 11 lần 73: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
49: 1 lần 60: 2 lần 37: 3 lần 44: 3 lần 41: 3 lần
98: 3 lần 94: 3 lần 69: 4 lần 07: 4 lần 88: 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
30: 4 ngày 64: 3 ngày 04: 2 ngày 09: 2 ngày 50: 2 ngày
10: 1 ngày 16: 1 ngày 23: 1 ngày 26: 1 ngày 33: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
94: 32 ngày 55: 23 ngày 89: 22 ngày 98: 21 ngày 41: 19 ngày
49: 19 ngày 45: 18 ngày 44: 16 ngày 05: 15 ngày 52: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
1: 81 lần 7: 81 lần 2: 80 lần 0: 75 lần 3: 73 lần
5: 73 lần 6: 71 lần 8: 66 lần 9: 65 lần 4: 55 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 91 lần 1: 84 lần 4: 82 lần 6: 77 lần 2: 74 lần
0: 68 lần 7: 66 lần 5: 61 lần 9: 59 lần 8: 58 lần
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 09/05/2024
Giải 8 56
Giải 7 607
Giải 6 4440 5286 0799
Giải 5 8409
Giải 4 54269 47393 34054 78530
78031 61904 20461
Giải 3 11727 85350
Giải 2 26721
Giải 1 30239
Giải ĐB 773364
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 09, 07
1
2 21, 27
3 39, 30, 31
4 40
5 50, 54, 56
6 64, 69, 61
7
8 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 30, 40
1 21, 31, 61
2
3 93
4 64, 54, 04
5
6 86, 56
7 27, 07
8
9 39, 69, 09, 99
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 02/05/2024
Giải 8 78
Giải 7 875
Giải 6 9957 7642 5401
Giải 5 7121
Giải 4 53888 16021 44386 96623
28029 07542 34219
Giải 3 57230 84764
Giải 2 93838
Giải 1 00057
Giải ĐB 179433
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01
1 19
2 21, 23, 29, 21
3 33, 38, 30
4 42, 42
5 57, 57
6 64
7 75, 78
8 88, 86
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 21, 01
2 42, 42
3 33, 23
4 64
5 75
6 86
7 57, 57
8 38, 88, 78
9 29, 19
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 25/04/2024
Giải 8 32
Giải 7 977
Giải 6 4323 2868 7530
Giải 5 6704
Giải 4 55283 09924 66226 35568
97495 96877 96584
Giải 3 20709 95268
Giải 2 67879
Giải 1 62931
Giải ĐB 026380
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 04
1
2 24, 26, 23
3 31, 30, 32
4
5
6 68, 68, 68
7 79, 77, 77
8 80, 83, 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 80, 30
1 31
2 32
3 83, 23
4 24, 84, 04
5 95
6 26
7 77, 77
8 68, 68, 68
9 79, 09
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 18/04/2024
Giải 8 27
Giải 7 683
Giải 6 7973 6201 8631
Giải 5 8082
Giải 4 70100 12924 66356 27272
62110 72662 41592
Giải 3 25509 30716
Giải 2 86043
Giải 1 29299
Giải ĐB 134358
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 00, 01
1 16, 10
2 24, 27
3 31
4 43
5 58, 56
6 62
7 72, 73
8 82, 83
9 99, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 01, 31
2 72, 62, 92, 82
3 43, 73, 83
4 24
5
6 16, 56
7 27
8 58
9 99, 09
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 11/04/2024
Giải 8 00
Giải 7 669
Giải 6 0206 6114 5822
Giải 5 8682
Giải 4 60520 43851 79420 44585
84774 75146 43425
Giải 3 50400 55097
Giải 2 85576
Giải 1 81313
Giải ĐB 553973
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 00, 06, 00
1 13, 14
2 20, 20, 25, 22
3
4 46
5 51
6 69
7 73, 76, 74
8 85, 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 00
1 51
2 82, 22
3 73, 13
4 74, 14
5 85, 25
6 76, 46, 06
7 97
8
9 69
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 04/04/2024
Giải 8 21
Giải 7 191
Giải 6 5062 5184 0776
Giải 5 4461
Giải 4 70074 04820 45288 97208
31795 50303 25312
Giải 3 78080 97303
Giải 2 42203
Giải 1 03028
Giải ĐB 483319
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03, 03, 08, 03
1 19, 12
2 28, 20, 21
3
4
5
6 61, 62
7 74, 76
8 80, 88, 84
9 95, 91
Đuôi Lô tô
0 80, 20
1 61, 91, 21
2 12, 62
3 03, 03, 03
4 74, 84
5 95
6 76
7
8 28, 88, 08
9 19
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 28/03/2024
Giải 8 13
Giải 7 508
Giải 6 2193 7393 0332
Giải 5 3410
Giải 4 64229 13687 32079 00117
84172 67414 24438
Giải 3 28703 18208
Giải 2 15514
Giải 1 65872
Giải ĐB 252065
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 03, 08, 08
1 14, 17, 14, 10, 13
2 29
3 38, 32
4
5
6 65
7 72, 79, 72
8 87
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 72, 72, 32
3 03, 93, 93, 13
4 14, 14
5 65
6
7 87, 17
8 08, 38, 08
9 29, 79
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 21/03/2024
Giải 8 11
Giải 7 134
Giải 6 5475 4706 5131
Giải 5 3953
Giải 4 53202 95267 47400 93265
69471 63907 17801
Giải 3 26160 84704
Giải 2 58566
Giải 1 05148
Giải ĐB 208737
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 02, 00, 07, 01, 06
1 11
2
3 37, 31, 34
4 48
5 53
6 66, 60, 67, 65
7 71, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 60, 00
1 71, 01, 31, 11
2 02
3 53
4 04, 34
5 65, 75
6 66, 06
7 37, 67, 07
8 48
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
thứ năm - 14/03/2024
Giải 8 54
Giải 7 123
Giải 6 6185 4506 3020
Giải 5 5378
Giải 4 97757 06529 30891 07412
80442 92123 38036
Giải 3 51959 49806
Giải 2 84095
Giải 1 91714
Giải ĐB 378409
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 09, 06, 06
1 14, 12
2 29, 23, 20, 23
3 36
4 42
5 59, 57, 54
6
7 78
8 85
9 95, 91
Đuôi Lô tô
0 20
1 91
2 12, 42
3 23, 23
4 14, 54
5 95, 85
6 06, 36, 06
7 57
8 78
9 09, 59, 29

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số