muavietlottonline.com | vesodaiphat.vn

VSMB


Kết quả xổ số Quảng Ngãi - Trực tiếp kqxs Quảng Ngãi hôm nay

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 18/05/2024
Giải 8 93
Giải 7 806
Giải 6 1409 2770 3883
Giải 5 6092
Giải 4 14292 12543 17962 66320
33846 73449 78514
Giải 3 89286 89601
Giải 2 92897
Giải 1 15772
Giải ĐB 613514
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 09, 06
1 14, 14
2 20
3
4 43, 46, 49
5
6 62
7 72, 70
8 86, 83
9 97, 92, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 01
2 72, 92, 62, 92
3 43, 83, 93
4 14, 14
5
6 86, 46, 06
7 97
8
9 49, 09
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
01: 15 lần 72: 12 lần 92: 12 lần 83: 12 lần 87: 12 lần
36: 12 lần 96: 12 lần 05: 12 lần 27: 12 lần 93: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
32: 1 lần 99: 2 lần 24: 2 lần 00: 2 lần 61: 3 lần
10: 3 lần 53: 3 lần 15: 3 lần 45: 3 lần 29: 4 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
01: 1 ngày 06: 1 ngày 09: 1 ngày 14: 1 ngày 20: 1 ngày
43: 1 ngày 46: 1 ngày 49: 1 ngày 62: 1 ngày 70: 1 ngày
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan)
95: 26 ngày 45: 23 ngày 00: 21 ngày 19: 20 ngày 98: 20 ngày
24: 18 ngày 26: 17 ngày 32: 17 ngày 15: 15 ngày 71: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8: 86 lần 9: 83 lần 0: 79 lần 7: 79 lần 3: 74 lần
5: 67 lần 6: 67 lần 1: 63 lần 2: 63 lần 4: 59 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
1: 85 lần 6: 79 lần 4: 78 lần 8: 74 lần 3: 72 lần
2: 71 lần 7: 70 lần 0: 69 lần 5: 64 lần 9: 58 lần
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 11/05/2024
Giải 8 05
Giải 7 391
Giải 6 2222 7260 4696
Giải 5 9885
Giải 4 42129 24356 63247 18468
06036 16613 55754
Giải 3 31787 70402
Giải 2 33375
Giải 1 02078
Giải ĐB 995138
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 13
2 29, 22
3 38, 36
4 47
5 56, 54
6 68, 60
7 78, 75
8 87, 85
9 96, 91
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 02, 22
3 13
4 54
5 75, 85, 05
6 56, 36, 96
7 87, 47
8 38, 78, 68
9 29
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 04/05/2024
Giải 8 14
Giải 7 416
Giải 6 9065 3662 5288
Giải 5 8108
Giải 4 30762 41336 13123 08472
55192 81660 90017
Giải 3 53593 45642
Giải 2 51996
Giải 1 86364
Giải ĐB 335201
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 17, 16, 14
2 23
3 36
4 42
5
6 64, 62, 60, 65, 62
7 72
8 88
9 96, 93, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 01
2 42, 62, 72, 92, 62
3 93, 23
4 64, 14
5 65
6 96, 36, 16
7 17
8 08, 88
9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 27/04/2024
Giải 8 27
Giải 7 980
Giải 6 4879 9392 1211
Giải 5 6501
Giải 4 70744 64946 89336 20001
88947 84105 33408
Giải 3 10231 06997
Giải 2 26212
Giải 1 57970
Giải ĐB 487281
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 05, 08, 01
1 12, 11
2 27
3 31, 36
4 44, 46, 47
5
6
7 70, 79
8 81, 80
9 97, 92
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 81, 31, 01, 01, 11
2 12, 92
3
4 44
5 05
6 46, 36
7 97, 47, 27
8 08
9 79
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 20/04/2024
Giải 8 76
Giải 7 567
Giải 6 4834 7128 4367
Giải 5 6833
Giải 4 95504 05196 06192 31570
94654 98251 26004
Giải 3 47928 42735
Giải 2 02873
Giải 1 35946
Giải ĐB 022733
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 04, 04
1
2 28, 28
3 33, 35, 33, 34
4 46
5 54, 51
6 67, 67
7 73, 70, 76
8
9 96, 92
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 92
3 33, 73, 33
4 04, 54, 04, 34
5 35
6 46, 96, 76
7 67, 67
8 28, 28
9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 13/04/2024
Giải 8 33
Giải 7 543
Giải 6 9258 6818 3554
Giải 5 7260
Giải 4 49290 29174 74093 00065
25649 76579 19559
Giải 3 07050 77694
Giải 2 68854
Giải 1 45983
Giải ĐB 091461
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 33
4 49, 43
5 54, 50, 59, 58, 54
6 61, 65, 60
7 74, 79
8 83
9 94, 90, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 90, 60
1 61
2
3 83, 93, 43, 33
4 54, 94, 74, 54
5 65
6
7
8 58, 18
9 49, 79, 59
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 06/04/2024
Giải 8 38
Giải 7 321
Giải 6 0118 9356 0935
Giải 5 2391
Giải 4 36960 72336 75873 07260
84750 17674 80805
Giải 3 09805 53094
Giải 2 15101
Giải 1 61401
Giải ĐB 1811411
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 01, 01, 05, 05
1 11, 18
2 21
3 36, 35, 38
4
5 50, 56
6 60, 60
7 73, 74
8
9 94, 91
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 50
1 11, 01, 01, 91, 21
2
3 73
4 94, 74
5 05, 05, 35
6 36, 56
7
8 18, 38
9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 30/03/2024
Giải 8 08
Giải 7 857
Giải 6 6860 5479 3111
Giải 5 9758
Giải 4 50640 04974 82750 37466
38407 04054 59383
Giải 3 78570 67408
Giải 2 40721
Giải 1 27290
Giải ĐB 660752
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 08, 07, 08
1 11
2 21
3
4 40
5 52, 50, 54, 58, 57
6 66, 60
7 70, 74, 79
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 90, 70, 40, 50, 60
1 21, 11
2 52
3 83
4 74, 54
5
6 66
7 07, 57
8 08, 58, 08
9 79
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 23/03/2024
Giải 8 30
Giải 7 593
Giải 6 3168 5867 3601
Giải 5 6034
Giải 4 46948 63905 36577 57141
64440 56390 72249
Giải 3 23791 92839
Giải 2 80156
Giải 1 51220
Giải ĐB 805911
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 05, 01
1 11
2 20
3 39, 34, 30
4 48, 41, 40, 49
5 56
6 68, 67
7 77
8
9 91, 90, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90, 30
1 11, 91, 41, 01
2
3 93
4 34
5 05
6 56
7 77, 67
8 48, 68
9 39, 49
Kết quả xổ số Quảng Ngãi
thứ bảy - 16/03/2024
Giải 8 03
Giải 7 170
Giải 6 1223 1668 6186
Giải 5 4989
Giải 4 44038 76802 75927 39312
13921 90233 05007
Giải 3 99906 92117
Giải 2 60514
Giải 1 76682
Giải ĐB 483597
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto
Đầu Lô tô
0 06, 02, 07, 03
1 14, 17, 12
2 27, 21, 23
3 38, 33
4
5
6 68
7 70
8 82, 89, 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 21
2 82, 02, 12
3 33, 23, 03
4 14
5
6 06, 86
7 97, 17, 27, 07
8 38, 68
9 89

Xổ Số Vietlott

Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Trung

Xổ Số Miền Nam

Tiện ích xổ số